Cách Viết nội dung chuẩn seo cho web – Content chuẩn Seo

Cách viết nội dung chuẩn Seo cho website

1) Title: 60 max recommended characters – Tiêu đề tối đa viết 60 từ tính luôn khoản cách

2) Meta Description: 160 max recommended characters – Nội dung giới thiệu tối đa 160 từ tính luôn khoản cách ( yêu cầu bên code web làm)

3) Content Length: Nội dung toàn bộ bài viết nên viết ít nhất 300 từ trở lên để xếp hạng tốt trong các công cụ tìm kiếm

4) Internal links: Link trỏ về chính bài viết đó và 1 link giới thiệu trang muốn SEO ( 2 link trên web) Link trỏ về trang mình muốn SEO cho chương trình ( 1 link 1 cho từ khoá muốn seo và 1 cho trang chương trình dẫn giới thiệu )

5) External links: Link trỏ ra ngoài trang mình dẫn bài Link này phải khác domain không được cùng tên miền, nên trỏ tới trang có độ UY TÍN cao, nên trỏ về web trường mà mình lấy nội dung bài viết đó

6) Thẻ H1 Thẻ H1 chỉ có 1 thẻ trên bài viết phải có trong mỗi bài đăng

7) Thẻ ALT Thẻ alt=”Nội dung tấm hình ” Thẻ này nói cho googe biết tấm hình nội dung là gì

– Khi đi link bài viết thì lúc đặt link nên đặt link trên từ khoá mình muốn cho google biết. Viết bài rồi đăng bài lên xong mới tối ưu bài viết chuẩn seo được vì lúc này mới có link của bài vừa viết, để chèn vào từ khoá cho bài đó, chèn 2 link bài viết 1 link là trang mình muốn seo, 1 link là chính bài đó, link thứ ba là đi ra ngoài mình chèn link web của đối tác( Chương trình của họ).

– Hình ảnh nên đặt thẻ alt=”Nội dung tấm hình trong bài viết có thể là tiêu đề bài viết” và thẻ H1( bên code web nên thêm vào tự động).